Jak vzniklo Portské víno

Výkladů a příběhů o tom, jak vzniklo Portské víno a jeho název, je více.

Název Portské víno

Některé prameny tvrdí, že víno dostalo své jméno díky tomu, že se vína převážela přes moře na lodích z přístavu do přístavu (Port = přístav). Jiné doplňují, že se víno vozilo z Portugalských přístavů. To už se dostáváme pravdě o něco blíž. Protože ve skutečnosti je název Portské víno odvozen od města Porto (ležícího v Portugalsku), kde se uskladňuje v sudech a stáčí do lahví.

Historie Portského vína

A jak přišlo toto lahodné víno na svět? Opět se můžeme doslechnout, že při převážení vín přes moře se vína kazila a aby tomu námořníci zabránili, začali do sudů s vínem přilévat alkohol. Víno tak získa na odolnosti při přepravě na lodi a je také výrazně sladší. Takto upravené víno lidem zachutnalo právě pro svou sladší chuť a silnější obsah alkoholu. Ano, je to ve své podstatě pravda. Kdo se ale nespokojí s tímto jednoduchým příběhem, dočte se, že..

Na počátku 17. století začali Britští obchodníci dovážet vlněné látky a jiné zboží na Pyrenejský poloostrov. Výměnou si odváželi zemědělské výrobky a lehké víno, které nazývali “Red Vinho Verde”, pěstované na pobřeží. To sice nenalezlo obliby u anglické šlechty, ale o to víc jej spotřebovalo královské námořnictvo, neboť je námořníci pravidelně fasovali jako svou “sailors ration”. Víno z povodí řeky Douro začalo nabývat na oblibě a do přístavního města Porto se začali sjíždět angličtí obchodníci.

Jen pro zajímavost – název “portské” se objevuje poprvé v roce 1675 a jde o vína vyvážená do Holandska.

Pověst však praví, že se toto celkem jednoduché víno skutečně proslavilo až díky dvěma bratřím, synům bohatého britského obchodníka, kteří v roce 1678 dorazili do Porta, aby se blíže seznámili s portugalskými vinohrady. Ubytovali se prý v některém z klášterů na řece Douro a pustili se do ochutnávání místních vín.

Připadala jim poněkud příliš lehká a pokusili se je posílit přidáním portugalské pálenky z vína. Víno takhle obohacené bylo nejen silnější, ale stoupla jeho odolnost vůči změnám teploty a lépe vydrželo dlouhou lodní přepravu. Lépe tedy mohlo přestát zejména transport do Británie, kde vzrůstal kvantitativní objem dovážených portských vín.

Portské víno u nás

Mezi nejznámější značky, které jsou k dostání i v České republice patří Sandeman, Real Companhia Velha, Porto Cálem, Croft a Porto Barros. V naší republice má portské víno specifické postavení. Je všeobecně známé a poměrně dost oblíbené.

Podávání

Červené portské by se mělo podávat při teplotě cca 18 °C, bílé při teplotě nižší – cca 14 °C. Hodí se k sýrům, ořechům, olivám, ale především – pro podtržení atmosféry významných dnů.

Máte-li zájem, můžete si přečíst více o historii Portského vína (Zdroj).